CO MUSÍM UMĚT NA MŮJ DALŠÍ PÁS:


Teorie:

Kladné hodnocení:
ippon - vítězství na 10 bodů (hod na záda nebo udržení v držení 25sekund)
wazari - vedení 7 body (hod na polovinu zad nebo udržení v držení 20sekund)
wazari awasete ippon - vítězství (dvě waza-ari je ippon)
juko - 5 bodů (hod na bok nebo udržení v držení 15sekund)


Záporné hodnocení
1x šido - upozornění
2x šido - (-5bodů) soupeř dostane juko
3x šido - (-7bodů) soupeř dostane wazari
hansoku-make - diskvalifikace (-10bodů) soupeř vyhraje na ippon. Závodník nemůže dále pokračovat v turnaji


Slovíčka:
dožo - tělocvična pro judo
tatami - žíněnka
rei - pozdrav
mae ukemi - pád vpřed
uširo ukemi - pád vzad
joko ukemi - pád na bok
tori - útočník (ten, kdo provádí chvat)
uke - obránce (ten, kdo padá)
seiza - pozdrav
hažime - začněte zápasit
matte - přerušení (zápasu)
soremade - vše skončilo (konec zápasu)
osaekomi - nasazeno držení
toketa - přerušeno držení
randori - cvičný zápas
Jaku soku geiko - nácvik určených chvatů (včetně hodů) v zápasové chůzi se soupeřem, který neklade odpor
Šizei - přirozený postoj
Šintai - pohyb po zápasišti
Kuzushi - vychýlení
Tandoku renču - nácvik technik bez soupeře
Uči komi - nácvik rytmičnosti, zdokonalení stylu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚCHOP (pravý, levý)

PÁDY (pravý, levý)

mae ukemi - pád vpřed i přes prekážku
uširo ukemi - pád vzad
joko ukemi - pád na bok
zempo ukemi - pád čelně

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náhodné opakování technik 5 KYU

HODY (na pravou i levou stranu):
Osoto gari
Kosoto gari
O goši
Uki goši
Sasae curi komi aši
Hiza guruma
Morote Seoi nage
Tai otoši

DRŽENÍ:
Kesa gatame
Jokošiho gatame
Kamišiho gatame
Tatešiho gatame
Mune gatame
Uširo kesa gatame

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Techniky na 5/4 KYU. Můžes si vybrat vždy jeden chvat z dvojice na pravou i levou stranu

první dvojice --------------------------------
Okuri aši harai nebo De aši harai
druhá dvojice --------------------------------
Eri seoi nage nebo Ipon Seoi nage
třetí dvojice --------------------------------
O uči gari nebo Ko uči gari
čtvrtá dvojice --------------------------------
Goši guruma nebo Harai goši

DRŽENÍ:
Kuzure kesa gatame
Kuzure jokošiho gatame
Kuzure kamišiho gatame
Kuzure tatešiho gatame
Uki gatame
Kata gatame

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renzoku waza - opakování útoku stejnou technikou (3 techniky)
Renraku waza - opakování útoku jinou technikou (3 techniky)
Kombinace na zemi (otáčení soupeře, přechody z držení do držení)