KANI HASAMI

 

Tento chvat byl na kongresu IJF v roce 1991 zařazen mezi zakázané techniky. Důvodem bylo statisticky dokázaná značná úrazovost při jeho použití. V metodickém materiálu ho přesto uvádíme, neboť je vhodný k řešení některých situací, jež mohou nastat při sebeobraně.

Uke je v pravém postoji, tori v levém. Prudkým zatažením levou paží se snaží tori ukeho předklonit - obr. 1.

V okamžiku, kdy se uke snaží obnovit rovnováhu a zakloní se, přenese svou hmotnost na paty, tori se natočí pravým bokem k zemi, levou nohu umístí na břicho soupeře, pravou zasune za jeho paty - obr. 2.

Levou nohou uke zatlačí vzad, pravou vpřed, přičemž pokračuje v tahu levou paží a soupeře hází přímo na záda - obr. 3.

 Důležité body:

1.  Chvat je možné provést jedině s reakcí soupeře vpřed vzad, aby vychýlení bylo dokonalé. Provedeme-li chvat bez vychýlení, vzrůstá pravděpodobnost úrazu dolní končetiny ukeho.

2.  Tori musí dbát též na to, aby levá noha nebyla umístěna vysoko na hrudník soupeře.

3.  Vlastní podraz se provádí švihem končetin proti sobě. Od toho je odvozen i zlidovělý název „nůžky“.